REAL ESTATE
DEVELOPMENT
COMPANY
SPÓŁKA Z O.O.

powierzchnie
komercyjne

DO WYNAJĘCIA BEZPOŚREDNIO

REDCo PARTNER W BIZNESIE

Firma Real Estate Development Company Sp. z o.o. (REDCo) od 20 lat profesjonalnie zarządza nieruchomościami/obiektami magazynowymi, przemysłowymi, biurowymi oraz handlowymi.

 • Mamy doświadczenie w obsłudze ponad 250 nieruchomości.
 • Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu ponad 300 000 m2 powierzchni
 • Obsługujemy obiekty od 100 m2 do kilkudziesięciu tysięcy m2
 • Realizujemy powierzone zadania w oparciu o wypracowane procedury działania oraz wysoko kwalifikowany zespół pracowników z długoletnim doświadczeniem zawodowym i stosownymi licencjami
 • Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami w obrocie nieruchomościami, kancelariami prawnymi, firmami budowlanymi i innymi świadczącymi usługi dla prawidłowego utrzymania i funkcjonowania zarządzanych przez naszą firmę nieruchomości
 • Przyjmujemy do zarządzania również nieruchomości starszego typu, w tym nieruchomości do modernizacji, zmiany sposobu użytkowania
 • Działamy na najbardziej zurbanizowanych terenach kraju.

Zarządzamy nieruchomościami realizując wymagania Naszych Klientów, dostosowując działania do specyfiki danej nieruchomości oraz stosując się do obowiązujących przepisów prawa. Całość obowiązków realizujemy tak, aby zapewnić nie tylko obsługę obiektów, ale i rozwój nieruchomości.

 

Realizowany zakres usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi:


OBSŁUGA TECHNICZNA

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa
 • Odtwarzanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej budynku, instalacji i urządzeń
 • Okresowa kontrola stanu technicznego budynku oraz sprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji
 • Zapewnienie bieżącej konserwacji oraz sprawności technicznej budynku, instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu nieruchomości
 • Planowanie i organizowanie przeglądów technicznych budynku i instalacji wymaganych przepisami prawa oraz przeglądów urządzeń technicznych zgodnie z dokumentacją serwisową i gwarancyjną
 • Planowanie, organizowanie, przeprowadzanie oraz kontrola wykonania remontów, modernizacji budynku, instalacji i urządzeń oraz odbiór prac i ich rozliczanie
 • Bieżące usuwanie usterek i awarii oraz prowadzenie ich ewidencji

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • Prowadzenie ewidencji powierzchni, najemców oraz warunków najmu
 • Zawieranie w imieniu właściciela umów najmu
 • Zapewnienie ciągłości dostaw mediów i usług do nieruchomości, negocjowanie i zawieranie umów z dostawcami
 • Nadzór nad realizacją zawartych umów
 • Bieżące monitorowanie funkcjonowania nieruchomości
 • Reprezentowanie właściciela w ramach udzielonego pełnomocnictwa

ZARZĄDZANIE NAJMEM

 • Projekty optymalizacji wykorzystania powierzchni obiektów
 • Komercjalizacja wolnych powierzchni
 • Restrukturyzacja dotychczasowych umów najmu
 • Utrzymywanie stałego kontaktu i budowanie dobrych relacji z najemcami
 • Załatwianie interwencji i wniosków najemców
 • Realizacja potrzeb najemców zgodnie z zawartymi umowami najmu
 • Monitorowanie i egzekwowanie wypełniania warunków umowy najmu przez najemcę

OBSŁUGA EKONOMICZNO-FINANSOWA

 • Opracowywanie budżetu operacyjnego oraz wieloletniego planu rozwojowego nieruchomości
 • Racjonalizowanie kosztów eksploatacji
 • Wykonanie analizy ekonomicznej dotyczącej możliwości zwiększenia przychodów oraz ograniczenia kosztów utrzymania nieruchomości
 • Wykonanie analizy otoczenia nieruchomości oraz bieżącego monitorowanie sposobu wykorzystania nieruchomości, propozycja działań mających na celu zwiększenie efektywności ekonomicznej nieruchomości
 • Inne usługi uzgodnione z klientem.

Poprzez usługę zarządzania świadczoną przez REDCo można zyskać:

 • Wzrost dochodów
 • Zmniejszenie kosztów poprzez ich racjonalizację
 • Eksploatację nieruchomości z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa
 • Odpowiedni dobór branż i najemców
 • Optymalny podział powierzchni do wynajmu na moduły pod kątem bieżącego zapotrzebowania rynku
 • Korzystanie z dwudziestoletniego doświadczenia REDCo
 • Ocenę kondycji fizycznej całej nieruchomości i analizę przepływów pieniężnych
 • Ocenę możliwości zmiany funkcji nieruchomości.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu uzgodnienia terminu spotkania.

Wypełniona „Ankieta potrzeb Klienta”, wizytacja obiektu i uzgodnienie z Państwem wszystkich możliwych elementów współpracy pozwoli nam przygotować szczegółową ofertę.

 
Osoby kontaktowe:

Marek Majewski Dyrektor ds. Rynku tel. 605 992 114, e-mail: marek.majewski@redco.pl
Województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie, łódzkie

Alicja Szuszkowska Dyrektor ds. Rynku tel. 605 992 130, e-mail:alicja.szuszkowska@redco.pl
Województwa: wielkopolskie, opolskie, dolnośląskie

Czesław Orman Dyrektor ds. Rynku tel. 605 992 132, e-mail:czeslaw.orman@redco.pl
Województwa: śląskie, małopolskie
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Real Estate Development Company sp. z o.o.
ul. Okopowa 47
01-059 Warszawa
tel: +48 (022) 492 66 00
e-mail: biuro@redco.pl
www.redco.pl

© 2011-2020 REDCo tel. +48 22 492 66 00,
e-mail: biuro@redco.pl
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć w polityce prywatności